Tỷ lệ pha thuốc nhuộm tóc

Để góp đầy đủ người có không ít phương pháp nhuộm tóc nhằm thực sản phẩm với rất có thể thử dùng mang đến bao gồm salon tóc tóc của bản thân. Sau đấy là một vài phương pháp nhuộm tóc được không ít salon làm tóc tóc có tác dụng chúng ta cũng có thể vận dụng mang đến bao gồm salon làm tóc bạn!

Quý Khách hay nên kiêm tra trước để có thể vận dụng đến tương xứng salon làm tóc các bạn duy nhất nhé!. Chúc gần như tín đồ thành công!
You watching: Tỷ lệ pha thuốc nhuộm tóc

*

Công thức nhuộm tóc


1. Công thức nhuộm mầu nâu ánh rêu:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 0/00, 8/1, 9/3, 9/1– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2 cùng sử dụng thêm 50 gam green– Oxy thực hiện là oxy 9, Phần Trăm dung dịch và oxy là 1/1

2. Công thức nhuộm mầu đồng cam:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 9/1, 8/1, 7/44, 8/44, 9/44– Tỷ lệ theo lần lượt là: 2/2/2/4 .– Oxy áp dụng là oxy 6, tỷ lệ dung dịch cùng oxy là 1/1

3. Công thức nhuộm mầu rêu khói:– Yêu cầu nhuộm tự tông 8 mang lại tông 9– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 8/1, 9/1 cùng áp dụng thêm màu green– Tỷ lệ thứu tự là: 2/2/2/4 .– Oxy thực hiện là oxy 6, xác suất thuốc cùng oxy là 1/1

4. Công thức nhuộmilimet mầu đồng ánh kim:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/44, 8/44, 7/43, 9/43, 0/44– Tỷ lệ theo thứ tự là: 2/2/2/2/2 .– Oxy thực hiện là oxy 9, Xác Suất dung dịch cùng oxy là 1/1

5. Công thức nhuộm mầu đồng:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/44, 8/44, 7/44, 0/44 hoặc 0/43– Tỷ lệ theo lần lượt là: 4/2/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, xác suất thuốc với oxy là 1/1

6.

See more: Tự Học Cách Làm Tương Cà Chua Ngọt Ngon, Đẹp Màu, Để Được Lâu Tại


See more: Top 8 Cách Dùng 3G Viettel Miễn Phí Không Giới Hạn Data, Top 5 Cách Nhận Data Miễn Phí Viettel 2021


Công thức nhuộm mầu đá quý cam:
Công thức nhuộm 1:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 8/33, 7/33– Tỷ lệ thứu tự là: 3/3/2/2– Oxy thực hiện là oxy 9, xác suất thuốc và oxy là 1/1

Công thức nhuộm 2:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 9/33, 9/43, 0/00– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/4– Oxy sử dụng là oxy 9 và 12 tỷ lệ 1/1, Phần Trăm thuốc và oxy là 1/1

7. Công thức nhuộm tóc mầu cam ánh vàng:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 8/34, 7/34, 7/44, 7/33– Tỷ lệ theo lần lượt là: 2/2/2/4– Oxy thực hiện là oxy 9, Xác Suất dung dịch cùng oxy là 1/1

8. Công thức nhuộm mầu đồng phân tử rẻ:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/1, 9/1, 8/44, 8/43– Tỷ lệ theo thứ tự là: 2/3/2/3– Oxy thực hiện là oxy 9, tỷ lệ dung dịch với oxy là 1/1

9. Công thức nhunhỏ tóc mầu đồng ánh đỏ:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/66, 8/66, 8/44,Red– Tỷ lệ theo thứ tự là: 2/4/2/2– Oxy áp dụng là oxy 9, phần trăm thuốc và oxy là 1/1

10. Công thức nhuộm mầu nâu lạnh:– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/43, Green Ash– Tỷ lệ theo thứ tự là: 2/4/2/2– Oxy áp dụng là oxy 9, Phần Trăm thuốc và oxy là 1/1

11. Công thức nhuộm mầu hạt dẻ sáng:– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 9/1, 9/33, 8/1, 9/43, Ash– Tỷ lệ theo lần lượt là: 2/2/2/2/2– Oxy sử dụng là oxy 9, Tỷ Lệ thuốc với oxy là 1/1

12. Công thức đổi màu tóc mầu nâu lạnh lẽo ánh rêu:– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên Lever 7– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, Green, Ash– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3– Oxy áp dụng là oxy 6, phần trăm dung dịch với oxy là 1/1

13. Công thức nhuộm mầu khói sám:– Yêu cầu, chúng ta nhuộm trên Lever 10– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 9/1, Ash 0/00– Tỷ lệ theo lần lượt là: 4/4/2– Oxy áp dụng là oxy 6, Phần Trăm thuốc với oxy là 1/1

14. Công thức nhuộm mầu đỏ đồng:– Yêu cầu, các bạn nhuộm bên trên Lever 10– Chuẩn bị dung dịch nhuộm: 7/22, 0/22, blue– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3– Oxy sử dụng là oxy 6, Xác Suất dung dịch với oxy là 1/1