Tính số trang của một cuốn sách

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

từ trang 1 đến trang 9 gồm :9 cs xuất xắc bao gồm 9 trangtự trng 10 Đen trang 99có:<(99-10)+1>.2=180 cs tốt tất cả 90trangtừ trng 100 cho trng 999 tất cả :<(999-100)+1>.3=2700 cs tốt tất cả 900 trangsố cs của nhữngsố trng bao gồm 4 cs là: 3897-(2700+180+9)=1008(cs) tốt có 1008:4=252(trng)vậy gồm số trang là :9+90+900+252=1251 trang___________________________________________________________li-ke đến mìh nha bnphạm mai phương tính số trang của một quyển sách biết rằng nhằm đánh số những trang của cuốn nắn sách kia buộc phải sử dụng của cuốn nắn sách đó ban đầu trường đoản cú trang 1 đề xuất cần sử dụng 3897 chữ số


– Đề bài:Tính số trang của một cuốn nắn sách biết rằng để viết số trang của cuốn sách kia (bước đầu từ trang 1) nên sử dụng đúng 3897 chữ số.

You watching: Tính số trang của một cuốn sách

Hướng dẫn giải:

+) Số chữ số tự trang 1 mang lại trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

+) Số chữ số từ bỏ trang 10 đến trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

+) Số chữ số từ trang 100 cho trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

+) Số chữ số dùng để viết số trang tất cả 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

Số trang sách bao gồm 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

Mà số trang sách có 4 chữ số ban đầu từ 1000, ta cộng thêm 251 trang sách có 4 chữ số. Nên suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

See more: Xem Phim Doremon Tập 1 Thuyết Minh Tiếng Việt, Xem Phim Hoạt Hình Doraemon Tập 1


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính số trang sách của một cuốn sách biết rằng nhằm viết số trang của cuốn nắn sách kia (bước đầu từ trang 1) cần cần sử dụng đúng 3897 chữ số


Lớp 6 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Để tiến công những số trang tất cả một chữ số (từ bỏ trang 1 mang lại trang 9), đề nghị 9 chữ số.

Để đánh các số trang tất cả nhị chữ số (từ bỏ trang 10 đến trang 99, bao gồm 90 trang), bắt buộc 90.2 = 180 chữ số.

Để tấn công những số trang bao gồm tía chữ số (từ bỏ trang 100 mang đến trang 999, có 900 trang), phải 900.3 = 2700 chữ số

Vì 9 + 180 + 2700 = 2889

Vì để tiến công tất cả các số trang tất cả tứ chữ số (từ trang 1000 mang đến trang 9999, có 9000 trang), phải 9000.4 = 36000 chữ số (vượt thừa 1008 chữ số), phải số trang của cuốn sách là số tất cả bốn chữ số.

See more: Tìm Hiểu Về Bệnh Run Chân Tay Ở Người Già Và Những Điều Cần Biết

Giả sử cuốn nắn sách gồm n trang cơ mà số trang có tư chữ số. Số chữ số yêu cầu dùng để làm đánh n trang này là 4.n Ta có: 4.n = 1008 => n = 1008 : 4 = 252. Vì những trang này ban đầu từ bỏ trang 1000 nên trang cuối cùng vẫn là 252 + 999 = 1251.

Vậy cuốn nắn sách bao gồm 1251 trang

Nhận xét:

Trong giải pháp giải bên trên, ta xét theo thứ tự nhóm những số trang có một chữ số, nhị chữ số, … cho tới khi dùng không còn chữ số mà bài bác đến. Vậy có tác dụng cầm cố nào để biết số trang của cuốn sách bao gồm bao nhiêu chữ số?

Sau đây là một vài gợi ý:

Số chữ số dùng để đặt số trang

Số trang của cuốn sách (n)

Từ 1 đến 99 (kí kiệu: 1→9)

n≤9

10 → 189

10 ≤ n ≤ 99

190 → 2889

100 ≤ n ≤ 999

2890 → 38889

1000 ≤ n ≤ 9999

38889 → 488889

10000 ≤ n ≤ 99999

Với gợi nhắc trên, từ bỏ quy chính sách của phạm vi số các chữ số được mang lại ta hoàn toàn có thể suy ra phạm vi số trang của cuốn nắn sách. Chẳng hạn, nếu số chữ số biết tới 16789432, nằm trong phạm vi tự 5888890 mang lại 68888889, thì số trang cuối cùng của cuốn nắn sách là số có bảy chữ số.