Tính độ dài đoạn thẳng khi biết tọa độ 2 điểm

Sử dụng bí quyết tính độ nhiều năm đoạn thẳng biết nhị đầu mút ít (AB = sqrt left( x_B - x_A ight)^2 + left( y_B - y_A ight)^2 + left( z_B - z_A ight)^2 )


Lời giải của GV badaovuong.vn

Ta có: (AB = sqrt left( x_B - x_A ight)^2 + left( y_B - y_A ight)^2 + left( z_B - z_A ight)^2 )

$= sqrt left( 4 - 2 ight)^2 + left( - 1 - 1 ight)^2 + left( 1 - 0 ight)^2 = sqrt 9 = 3$

Do đó độ lâu năm đoạn thẳng là một trong những nguyên ổn dương.

You watching: Tính độ dài đoạn thẳng khi biết tọa độ 2 điểm

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: c


*

Một số em áp dụng không đúng công hức tính độ lâu năm đoạn trực tiếp (AB = sqrt left( x_B + x_A ight)^2 + left( y_B + y_A ight)^2 + left( z_B + z_A ight)^2 ) dẫn mang đến lựa chọn nhầm giải đáp B là không đúng.

Độ nhiều năm đoạn thẳng quan trọng là số âm, nó bằng $0$ nếu như hai đầu mút trùng nhau đề nghị ta có thể một số loại ngay lập tức câu trả lời A và D.

See more: Bật Mí Cách Làm Má Lúm Đồng Tiền Sâu Hơn Và Tự Nhiên Tại Nhà


*
*
*
*
*
*
*
*

Tọa độ véc tơ (overrightarrow u ) thỏa mãn (overrightarrow u = x.overrightarrow i + y.overrightarrow j + z.overrightarrow k ) là:


Cho những véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight)) với (overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight)). Lúc kia, giả dụ (overrightarrow u_1 = overrightarrow u_2 ) thì:


Cho nhì véc tơ (overrightarrow u = left( a;0;1 ight),overrightarrow v = left( - 2;0;c ight)). Biết (overrightarrow u = overrightarrow v ), khi đó:


Cho nhì véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight)) và (overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight)). lúc đó, tọa độ véc tơ (overrightarrow u_1 - overrightarrow u_2 ) là:


Cho nhị véc tơ (overrightarrow OA = left( - 1;2; - 3 ight),overrightarrow OB = left( 2; - 1;0 ight)), lúc ấy tổng hai véc tơ (overrightarrow OA ,overrightarrow OB ) là:


Trong không khí cùng với hệ tọa độ $Oxyz$, mang lại vectơ (vec c = - 9vec k). Tọa độ của vectơ (vec c) là:


Cho những véc tơ (overrightarrow u_1 = left( x_1;y_1;z_1 ight),overrightarrow u_2 = left( x_2;y_2;z_2 ight)). Lúc đó:


Cho nhì véc tơ (overrightarrow u = left( - 2;3;1 ight)) với (overrightarrow v = left( 1;1;1 ight)). khi đó số thực (m = overrightarrow u .overrightarrow v ) thỏa mãn:


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến bố vector $vec a = left( 2;3; - 5 ight);mkern 1mu mkern 1mu vec b = left( 0; - 3;4 ight);mkern 1mu mkern 1mu vec c = left( 1; - 2;3 ight)$. Tọa độ vector $vec n = 3vec a + 2vec b - vec c$ là:


Cho hai véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight),overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight)). Hai véc tơ vuông góc với nhau thì điều gì sau đây ko xảy ra?


Cho nhì véc tơ (overrightarrow u = left( 2;1; - 3 ight),overrightarrow v = left( 0;b;1 ight)), ví như (overrightarrow u ot overrightarrow v ) thì:


Cho các véc tơ (overrightarrow u_1 left( x_1;y_1;z_1 ight)) với $overrightarrow u_2 left( x_2;y_2;z_2 ight),$ lúc đó cô sin góc vừa lòng vị nhị véc tơ (overrightarrow u_1 ,overrightarrow u_2 ) là:


Cho hai véc tơ (overrightarrow u = left( - 1; - 1; - 1 ight),overrightarrow v = left( 2;1;0 ight)), khi đó cô sin của góc vừa lòng vì nhì véc tơ kia là:


Cho hai điểm (Aleft( x_A;y_A;z_A ight),Bleft( x_B;y_B;z_B ight)), lúc đó véc tơ (overrightarrow AB ) có tọa độ:


Cho nhì điểm (Aleft( 5;3;1 ight),Bleft( 1;3;5 ight)). Độ nhiều năm véc tơ (overrightarrow AB ) là:


Cho nhị điểm (Aleft( x_A;y_A;z_A ight),Bleft( x_B;y_B;z_B ight)), khi đó độ nhiều năm đoạn thẳng (AB) được tính theo công thức:


Cho hai vectơ (overrightarrow a = left( 1;1; - 2 ight),,,overrightarrow b = left( 1;0;m ight)). Góc giữa bọn chúng bằng (45^0) khi:


Trong không gian Oxyz, đến hình hộp ABCD.A’B’C’D’ gồm A(0;0;1), B’(1;0;0), C’(1;1;0). Tìm tọa độ điểm D.

See more: Cách Làm Trứng Cuộn Hàn Quốc, Với Rau Củ, Xúc Xích Trình Bày Hấp Dẫn


*

*

*

Cơ quan tiền công ty quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.