Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Câu hỏi:

Tìm tọa độ giao điểm của hai tuyến phố thẳng (d:left{ eginarrayl x = - 3 + 2t\ y = - 2 + 3t\ z = 6 + 4t endarray ight.)và (d":left{ eginarrayl x = 5 + t"\ y = - 1 - 4t"\ z = trăng tròn + t" endarray ight..)
You watching: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Xét hệ pmùi hương trình(left{ eginarrayl - 3 + 2t = 5 + t"\ - 2 + 3t = - 1 - 4t"\ 6 + 4t = 20 + t" endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl 2t - t" = 8\ 3t + 4t" = 1\ 4t - t" = 12 endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl t = 3\ t" = - 2 endarray ight.).

Khi kia tọa độ giao điểm là M(3;7;18).


*


*


Toán thù 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán thù 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải Tích 12 Chương thơm 1


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 1 lớp 12 Home Life

Tiếng Anh 12 bắt đầu Unit 1


Vật lý 12

Lý tmáu Vật Lý 12

Giải bài bác tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Cmùi hương 1
See more: Xem Làm Thế Nào Để Trở Thành Vampire Spell), Nghi Thức: Trở Thành Vampire

Hoá học 12

Lý ttiết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương 1


Sinh học tập 12

Lý tngày tiết Sinc 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinch 12

Trắc nghiệm Sinch 12

Sinc Học 12 Chương thơm 1


Lịch sử 12

Lý tngày tiết Lịch sử 12

Giải bài bác tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 2 Lịch Sử Thế Giới


Địa lý 12

Lý tmáu Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12: Địa Lý Việt Nam


Công nghệ 12

Lý ttiết Công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương thơm 1


Xem các duy nhất tuần

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG Tiếng Anh

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Unit 1 Lớp 12

Cực trị của hàm số

Tuim Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước

Sóng

Người lái đò sông Đà

Vợ ck A Phủ

Nghị luận về một bài xích thơ, đoạn thơ


*See more: Xâm Nhập Máy Tính Từ Xa Qua Internet ? Truy Cập Từ Xa Vào Router Qua Internet

Đơn vị công ty quản: Doanh Nghiệp Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247