Tải mẫu sổ cái theo thông tư 200

Sổ cái dùng để ghi chép các thao tác tởm tế phát sinc vào từng kỳ hoặc vào từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinch, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinh hơn. Trên báo cáo tài chính có từng nào tài khoản tổng hợp thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

You watching: Tải mẫu sổ cái theo thông tư 200


Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

(Dùng mang đến hiệ tượng kế tân oán Nhật ký chung)

Năm…

Tên thông tin tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, mon ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký kết chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số gây ra vào tháng

– Cộng số phát sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này còn có …. trang, đặt số từ trang số 01 mang đến trang ….

See more: Những Cách Mở Camera Trên Máy Tính Bàn Có Camera Không Có Webcam?

– Ngày mngơi nghỉ sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo bề ngoài nhật cam kết chung

Khác với sổ nhật ký thông thường là thể hiện tổng cục bộ các quá trình kinh tế phát sinc. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng đến nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinch.

See more: Cách Để Biết Chàng Có Thực Sự Yêu Bạn Hay Không, Làm Sao Để Biết Mình Thật Sự Đang Yêu

Ví dụ như hình dưới trên đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trcầu chuyển sang