Quy trình hạch toán kế toán

1. Hệ thống sổ kế toán thù của Mỹ: – Journal: Sổ nhật ký, là một quyển sổ nhằm ghi chép toàn bộ các nghiệp vụ tài chính phát sinh theo trình trường đoản cú thời hạn. Sổ Nhật cam kết tuyệt còn gọi là Sổ ghi chnghiền ban đầu vì mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trước hết được ghi vào Sổ Nhật ký.

You watching: Quy trình hạch toán kế toán

*
– Ledger: Sổ mẫu, là loại sổ dùng làm phản chiếu lẻ tẻ từng đối tượng người dùng kế tân oán. Hình thức của Sổ mẫu có thể là tờ rời hoặc sổ quyển.

Số liệu được đưa từ bỏ Nhật ký kết thông thường (general journal) vào Sổ loại (Posting). – Trial Balance: Bảng cân đối ,

*

– Tại phần đông thời gian cố định như thế nào kia (hay là trước khi lập Bảng phẳng phiu kế toán), nhằm chất vấn tính đúng mực trong ghi sổ kế toán (Sự cân đối thân tổng số dư mặt Nợ và số dư bên Có của các tài khoản) kế toán tiến hành lập Bảng cân đối thử.

Để lập Bảng bằng vận test, kế toán thù bắt buộc triển khai 4 bước sau:

+ Xác định số dư của mỗi thông tin tài khoản trên Sổ cái

+ Liệt kê các thông tin tài khoản bao gồm số dư bên Nợ trên một cột cùng các tài khoản có số dư mặt Có bên trên một cột.

+ Cộng các số dư Nợ với số dư Có.

+ So sánh tổng những số dư Nợ cùng với tổng những số dư Có. Trong ngôi trường phù hợp Bảng bằng vận thử thăng bằng thì cũng quan trọng chắc chắn Tóm lại rằng những nhiệm vụ kinh tế được đối chiếu và ghi sổ đúng.

Chẳng hạn, xứng đáng lẽ buộc phải ghi vào thông tin tài khoản gia sản này dẫu vậy vẫn ghi nhầm vào thông tin tài khoản tài sản khác hoặc kế toán đã sa thải một nhiệm vụ làm sao kia, trong cả hai trường hợp này Bảng cân đối thử vẫn cân bằng.

2.Quy trình kế toán Mỹ:

*

Cách 1: Định khoản những nghiệp vụ tài chính phát sinh vào kỳ

Cách 2: Đưa các nhiệm vụ kinh tế tạo nên vào kỳ vào sổ nhật ký kết chung với sổ cái

Bước 3: Lấy số dư của từng trang sổ mẫu gửi vào cột 2 của Bảng bằng vận thử đã làm được điều chỉnh (hoặc trường đoản cú tìm kiếm số dư của từng tài khoản nếu không kẻ sổ cái)

Bước 4: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính điều chỉnh, bổ sung cập nhật cuối kỳ với xác minh tác dụng tởm doanh

Bước 5: Đưa các nghiệp vụ kinh tế điều chỉnh, bổ sung vào cuối kỳ vào cột 3 của Bảng bằng phẳng test đã có kiểm soát và điều chỉnh (Bảng CĐTĐĐĐC)

Cách 6: Lược số dư của cột 2 cùng cột 3 của Bảng CĐTĐĐĐC, hiệu quả gửi vào cột 4 của Bảng CĐTĐĐĐC

Bước 7: Chuyển số tiền bạc TK Doanh thu và giá thành làm việc cột 4 sang trọng cột 5 của Bảng CĐTĐĐĐC

Cách 8: Chuyển số tiền của không ít TK sót lại của cột 4 lịch sự cột 6 của Bảng CĐTĐĐĐC

Cách 9: Sau khi từng cột của Bảng CĐTĐĐĐC có tổng cộng chi phí bên Nợ bằng Tổng số tiền bên Có minh chứng những cây bút toán điều chỉnh, bổ sung cập nhật cuối kỳ đã làm được định khoản đúng thì nhân viên cấp dưới kế toán mới ghi những bút toán thù điều chỉnh, bổ sung thời điểm cuối kỳ bao gồm cả cây viết toán thù XĐKQKD vào sổ nhật ký thông thường cùng sổ chiếc cùng xong xuôi quy trình kế toán thù.

3.Các cây bút toán thù kiểm soát và điều chỉnh và khóa sổ Kế toán Mỹ

3.1. Các cây bút toán điều chỉnh:

Các cây viết toán điều chỉnh được ghi trên cơ sở: hệ thống kế toán thù doanh nghiệp được triển khai theo cửa hàng dồn tích accrual basis, bề ngoài kì kế toán thù accounting period và chế độ tương xứng matching principle.

Cuối kì kế toán, sau thời điểm lập hoàn thành Bảng phẳng phiu demo với trước lúc lập những báo cáo tài chủ yếu, kế toán phải thực hiện những cây viết toán thù điều chỉnh sau:

3.1.1. Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định

Cuối kì, kế toán tính ra số khấu hao tài sản cố định yêu cầu trích vào kì cùng ghi cây bút toán điều chỉnh:

Nợ TK “túi tiền khấu hao gia sản cố định và thắt chặt – Depreciation Expense”

Có TK “Hao mòn luỹ kế của TSCĐ – Accumulated Depreciation”

Khấu hao gia tài cố định hoàn toàn có thể được điều chỉnh mỗi tháng hoặc được ghi 1 lần vào thời điểm cuối năm tài bao gồm.

3.1.2. Điều chỉnh doanh thu nhấn trước (lệch giá không thực hiện)

Doanh thu nhận trước tạo nên vào ngôi trường phù hợp công ty nhận thấy chi phí trước đến vấn đề tiến hành dịch vụ, khoản chi phí cảm nhận thực ra là lệch giá của rất nhiều kì kế toán tiếp theo sau, chứ đọng không hẳn lợi nhuận của kì thu chi phí. Do vậy, kế toán nên điều chỉnh nhằm phản chiếu đúng chuẩn số lệch giá đang thực hiện của kì này.

See more: Tắt Tự Cập Nhật Ứng Dụng Trên Android, Cập Nhật Ứng Dụng Android

lúc tạo nên lợi nhuận thừa nhận trước – Deffered Revenue

Nợ TK “Tiền – Cash”: Tổng số tiền sẽ nhận

Có TK “Doanh thu dấn trước – Unearned Revenue”

thay đổi lợi nhuận thừa nhận trước, tính vào doanh thu kì kế tân oán hiện nay thời:

Nợ TK “Doanh thu nhận trước – Unearned Revenue”

Có TK “Doanh thu – Revenue”: Doanh thu triển khai kì này

1.3. thay đổi doanh thu không thu

Doanh thu không thu phát sinh vào ngôi trường vừa lòng công ty sẽ tiến hành vấn đề cung cấp hàng hoá, hình thức dịch vụ cho quý khách tuy thế chưa nhận được tiền.

Việc tkhô hanh tân oán sẽ được triển khai trên một thời điểm sau đây. Kế toán kiểm soát và điều chỉnh doanh thu buộc phải thu bởi cây bút toán sau:

Nợ TK “Phải thu… – Accounts (Interest) Receivable”

Có TK “Doanh thu… – Rent, Interest Revenue”

3.1.4. Điều chỉnh các các loại chi phí trả trước

– thay đổi ngân sách bảo hiểm trả trước:

Lúc tkhô giòn toán thù tiền mua bảo hiểm:

Nợ TK “Bảo hiểm trả trước – Prepaid Insurance”

Có TK “Tiền – Cash”

Điều chỉnh chi phí bảo hiểm, tính vào ngân sách năm nay:

Nợ TK “Ngân sách bảo hiểm – Insurance Expenses”

Có TK “Bảo hiểm trả trước – Prepaid Insurance”

– thay đổi chi phí văn uống chống phẩm:

khi thiết lập văn chống phđộ ẩm nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK “Vnạp năng lượng phòng phẩm – Office supplies”

Có TK “Tiền – Cash”: Số sẽ tkhô cứng tân oán bởi tiền

Có TK “Phải trả tín đồ phân phối – Accounts Payable”: Số chưa trả

Số dư của thông tin tài khoản “Văn uống chống phẩm” được trình bày ở bảng phẳng phiu demo chưa điều chỉnh. Vào thời gian lập báo cáo, căn cứ vào hiệu quả kiểm kê, kế tân oán tính ra số vnạp năng lượng phòng phẩm đã áp dụng vào kì kế tân oán và ghi cây bút toán điều chỉnh:

Nợ TK “Chi tiêu vnạp năng lượng phòng phẩm – Office supplies Expense”

Có TK “Văn uống chống phđộ ẩm – Office supplies”: số vnạp năng lượng phòng phđộ ẩm đang dùng vào kì kế toán

3.1.5. Điều chỉnh những loại chi phí yêu cầu trả.

giá thành phải trả là các khoản chi phí thực tế không hẳn chi trả cơ mà được xem vào ngân sách marketing đến kì hiện tại hành. Kế tân oán buộc phải ghi tăng ngân sách của kì kế toán thù hiện hành và tăng nợ bắt buộc trả.

Ví dụ: công ty chúng tôi trả lương vào trong ngày trang bị 6 mặt hàng tuần (lương tuần – wage), tuy vậy ngày kết thúc tháng lại là ngày vật dụng 3.

bởi vậy, tất cả 2 ngày (thứ 2 với lắp thêm 3) thuộc mon này, tuy vậy tiền lương lại được trả vào đồ vật 6 vào tuần đầu của mon tiếp theo.

Vậy bắt buộc, kế toán đề nghị tính chi phí lương của 2 ngày kia vào chi phí của mon này tuy vậy không thanh hao toán cho những người lao hễ.

Bút ít toán thù điều chỉnh vào ngôi trường hợp bên trên được ghi như sau:

Nợ TK “Ngân sách tiền lương – Wages expense”: lương của 2 ngày

Có TK “Phải trả CNV – Wages payable”

Kế tân oán kiểm soát và điều chỉnh giống như cùng với các khoản chi phí đề xuất trả không giống như: tiền thuê cần trả, lãi vay phải trả…

3.2. Các cây bút toán thù khoá sổ (Closing Entry):

*

Doanh thu, ngân sách với việc rút vốn của nhà chiếm hữu được luỹ kế vào kì kế toán thù.

Cuối kì kế toán, Lúc tiến hành lập report, các biến hóa này cần được chuyển quý phái ghi dìm trên tài khoản đầu tư của công ty mua.

Xét về kinh nghiệm kế tân oán, khoá sổ là kết dịch số liệu về lợi nhuận, chi phí, rút ít vốn, đưa số dư các thông tin tài khoản này về số 0.

Khoá sổ thông tin tài khoản doanh thu:

*

Nợ TK “Doanh thu – Revenue”

Có TK “Xác định công dụng – Income summary”

Khoá sổ thông tin tài khoản bỏ ra phí:

Nợ TK “Xác định kết quả – Income summary”

Có TK “Chi phí – Expenses”

Khoá sổ tài khoản khẳng định kết quả:

Sau lúc khoá sổ những tài khoản lệch giá và những tài khoản chi phí, kế toán xác định công dụng và kết gửi chênh lệch vào thông tin tài khoản Vốn của nhà cài.

See more: Cách Chơi Minecraft Online Ko Can Hamachi, Cách Chơi Minecraft Online Trên

Nếu lãi:

Nợ TK “Xác định kết quả – Income summary”

Có TK “Vốn của nhà thiết lập – Capital”

Nếu lỗ kế tân oán kết chuyển ngược chở lại để ghi sút vốn.

Khoá sổ tài khoản Rút ít vốn của chủ sở hữu:

Nợ TK “Vốn nhà thiết lập – Capital”

Có TK “Rút vốn của chủ download – Withdrawals”