THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC CỦA ĐIỆN ẢNH HOA KỲ HIỆN NAY

OneNote for Mac OneNote dành cho web OneNote 2021 OneNote 2021 for Mac OneNote for Windows 10 OneNote 2016 OneNote 2013 OneNote OneNote 2010 OneNote 2007 Xem thêm...Ít hơn

*
Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Bạn đang xem: Thực trạng và thách thức của điện ảnh hoa kỳ hiện nay

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho mục OneNote giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng bị khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.


Lưu ý: 

Các phím tắt trong chủ đề này liên quan tới bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố cục khác có thể không hoàn toàn giống với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Dấu cộng (+) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng lúc.

Dấu phẩy (,) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.


WindowsỨng dụng Windows 10macOSWeb

Bài viết này liệt kê các phím tắt để OneNote màn Windows nền.


Lưu ý: Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.


Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Tạo Ghi chú Nhanh.

Ctrl+Shift+M

Windows phím logo+Alt+N

Cố định cửa OneNote hình.

Ctrl+Alt+D

Hoàn tác hành động trước đó.

Ctrl+Z

Làm lại hành động trước, nếu có thể.

Ctrl+Y

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn.

Ctrl+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn sang Bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của Bảng tạm.

Ctrl+V

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Chèn dấu ngắt dòng mà không bắt đầu đoạn văn mới.

Shift+Enter

Kiểm tra chính tả.

F7

Mở từ điển đồng nghĩa cho từ hiện được chọn.

Shift+F7

Hiển thị menu ngữ cảnh cho đối tượng đang được tập trung.

Shift+F10

Thực hiện hành động được gợi ý trên Thanh Thông tin khi thanh xuất hiện ở đầu trang.

Ctrl+Shift+W

Phát bản ghi âm thanh đã chọn.

Ctrl+Alt+P

Ngừng phát lại bản ghi âm thanh.

Ctrl+Alt+S

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại về sau 10 giây.

Ctrl+Alt+Y

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại trước 10 giây.

Ctrl+Alt+U

Đầu Trang

Định dạng ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tô sáng văn bản đã chọn.

Ctrl+Alt+H

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Sao chép định dạng của văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+V

Mở siêu kết nối.

Enter, khi ở trên văn bản siêu kết nối

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng italics.

Ctrl+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang.

Ctrl+Gạch nối (-)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên.

Ctrl+Shift+Dấu bằng (=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới.

Ctrl+Dấu Bằng(=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu chéo (/)

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 1 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+1

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 2 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+2

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 3 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+3

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 4 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+4

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 5 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+5

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 6 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+6

Xóa tất cả định dạng đã áp dụng cho văn bản đã chọn. (Áp dụng kiểu Chuẩn.)

Ctrl+Shift+N

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Phím Tab khi ở đầu dòng

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Shift+Tab khi ở đầu dòng

Căn chỉnh đoạn văn sang trái.

Ctrl+L

Căn chỉnh đoạn văn sang phải.

Ctrl+R

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu lớn hơn (>)

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu bé hơn (

Đầu Trang

Chèn mục vào trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn tài liệu hay tệp trên trang hiện tại.

ALT+N, F

Chèn tài liệu hoặc tệp làm bản in trên trang hiện tại.

ALT+N, O

Hiển thị hoặc ẩn bản in tài liệu trên trang hiện tại (khi chạy OneNote độ Tương phản Cao).

Alt+Shift+P

Chèn ảnh từ tệp.

Alt+N, P

Chèn ảnh từ máy quét hoặc camera.

Alt+N, S

Chèn hình cắt từ màn hình.


Phím logo Windows+Shift+S

Trong OneNote 2007 và 2010, nhấn Windows logo+S

Chèn ngày hiện tại.

Alt+Shift+D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

Alt+Shift+F

Chèn thời gian hiện tại.

Alt+Shift+T

Chèn ngắt dòng.

Shift+Enter

Bắt đầu phương trình toán học hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học.

Alt+Dấu bằng (=)

Đầu trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Phím Tab, sau khi nhập dòng văn bản mới

Tạo cột khác trong bảng với một hàng.

Phím Tab

Tạo hàng khác khi ở ô cuối của bảng.

Phím Enter


Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl+Enter, khi ở trong ô bảng

Tạo đoạn văn khác trong cùng một ô thuộc bảng.

Alt+Enter

Tạo cột ở bên phải của cột hiện tại trong bảng.

Ctrl+Alt+R

Tạo cột ở bên trái của cột hiện tại trong bảng.

Trong OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Tạo hàng ở trên hàng hiện tại trong bảng.

Nhấn Enter, khi con trỏ ở đầu bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng đầu tiên

Tạo ô mới.

Phím Tab, khi ở ô cuối cùng của bảng

Xóa bỏ hàng trống hiện tại trong bảng.

Xóa, rồi Xóa lần nữa khi con trỏ ở đầu hàng

Đầu trang

Chọn văn bản và đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Chọn đến cuối dòng.

Shift+End

Chọn cả dòng.

Shift+phím Mũi tên xuống khi con trỏ ở đầu dòng

Nhảy đến tiêu đề trang rồi chọn tiêu đề đó.

Ctrl+Shift+T

Hủy chọn viền ngoài hoặc trang.

Esc

Di chuyển các đoạn văn đã chọn lên trên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển các đoạn văn đã chọn xuống dưới.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Chọn đoạn văn hiện tại và các đoạn văn cấp dưới của nó.

Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Xóa ghi chú hoặc đối tượng đã chọn.

Xóa

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Đi lùi lại trang cuối cùng đã truy cập.

Alt+Mũi tên trái

Đi tiếp tới trang tiếp theo đã truy cập.

Alt+Mũi tên phải

Đầu trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, đánh dấu hoặc xóa thẻ To Do định.

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ Quan trọng.

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ Câu hỏi.

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa thẻ Ghi nhớ cho sau này.

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ Định nghĩa.

Ctrl+5

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+6

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+7

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+8

Áp dụng hay xóa thẻ tùy chỉnh.

Ctrl+9

Loại bỏ mọi thẻ ghi chú khỏi ghi chú đã chọn.

Ctrl+0

Đầu Trang

Sử dụng viền ngoài

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị thông qua Mức 1.

Alt+Shift+1

Bung rộng đến Mức 2.

Alt+Shift+2

Bung rộng đến Mức 3.

Alt+Shift+3

Bung rộng đến Mức 4.

Alt+Shift+4

Bung rộng đến Mức 5.

Alt+Shift+5

Bung rộng đến Mức 6.

Alt+Shift+6

Mở rộng đến Mức 7.

Alt+Shift+7

Bung rộng đến Mức 8.

Alt+Shift+8

Bung rộng đến Mức 9.

Alt+Shift+9

Bung rộng tất cả các mức.

Alt+Shift+0

Bung rộng đầu đề đã chọn.

Alt+Shift+Dấu bằng (=)

Thu gọn đầu đề đã chọn.

Alt+Shift+Gạch nối (-)

Tăng độ indent lên một mức.

Phím Tab

Giảm độ indent xuống một mức.

Shift+Tab

Bung rộng viền ngoài đã thu gọn

Alt+Shift+Dấu cộng (+)

Thu gọn dàn bài đã bung rộng.

Alt+Shift+Dấu trừ (-)

Đầu trang

Chỉ định cài đặt ngôn ngữ


Lưu ý: Để thay đổi hướng ghi cho ghi chú, trước tiên, bạn phải bật một hoặc nhiều ngôn ngữ viết từ phải sang trái trong công cụ Tùy chọn Ngôn ngữ badaovuong.vn Office hợp.


Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt hướng ghi từ trái sang phải.

Ctrl+Shift Trái

Đặt hướng ghi từ phải sang trái.

Ctrl+Shift Phải

Tăng thụt lề lên một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Phím Tab

Giảm thụt lề xuống một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Shift+Tab

Đầu Trang

Làm việc với trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt dạng xem toàn bộ trang.

F11

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Tạo Ghi chú Nhanh.

Ctrl+Shift+M

Bung rộng hoặc thu gọn tab của nhóm trang.

Ctrl+Shift+Dấu sao (*)

In trang hiện tại.

Ctrl+P

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Tăng độ rộng của thanh tab trang.

Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông mở (<)

Giảm độ rộng của thanh tab trang.

Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông đóng (>)

Tạo trang mới dưới tab trang hiện tại ở cùng một mức.

Ctrl+Alt+N

Giảm mức thụt lề của nhãn tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Dấu ngoặc vuông mở (<)

Tăng mức thụt lề của nhãn tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Dấu ngoặc vuông đóng (>)

Tạo trang con mới dưới trang hiện tại.

Ctrl+Shift+Alt+N

Chọn tất cả các mục.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Nếu trang đã chọn là một phần của nhóm, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả các trang trong nhóm.

Di chuyển tab trang đã chọn đi lên.

Xem thêm: Top 10 Diễn Viên Phim Cấp 3 Hot Nhất Nhật Bản 2016, Top 10 Dien Vien Phim Av Nhat Ban

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển tab trang đã chọn đi xuống.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Đi đến trang đầu tiên trong tập hợp tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Up

Đi đến trang cuối cùng trong bộ tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Down

Cuộn lên trong trang hiện tại.

Page Up

Cuộn xuống trong trang hiện tại.

Page Down

Cuộn lên đầu trang hiện tại.

Ctrl+Home

Cuộn đến cuối trang hiện tại.

Ctrl+End

Đi tới đoạn văn kế tiếp.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đi tới đoạn trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ lên trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang lên trên.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ xuống trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang xuống dưới.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ sang trái trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang sang trái.

Ctrl+Alt+Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang phải trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang sang phải.

Ctrl+Alt+Mũi tên phải

Đi tới mục chứa ghi chú tiếp theo.

Alt+Mũi tên xuống

Đi đến đầu dòng.

Phím Home

Đi đến cuối dòng.

Phím End

Đi tới trang trước đó đã truy cập.

Alt+Mũi tên trái

Đi tới trang tiếp theo đã truy cập, nếu có thể.

Alt+Mũi tên phải

Phóng to.

Alt+Ctrl+Dấu cộng (trên bàn phím số)

Alt+Ctrl+Shift+Dấu cộng (+)

Thu nhỏ.

Alt+Ctrl+Dấu trừ (trên bàn phím số)

Alt+Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Đồng bộ hóa sổ tay.


Lưu ý: Trong khi OneNote đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu bất cứ khi nào bạn thay đổi chúng. Bạn không cần phải lưu ghi chú theo cách thủ công.


Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với các sổ tay và các mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở OneNote.

Windows phím logo+Shift+N

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Mở một mục.

Ctrl+Alt+Shift+O

Gửi tới OneNote Công cụ.

Windows phím logo+N

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Đi tới mục kế tiếp.

Ctrl+Tab

Đi tới mục trước đó.

Ctrl+Shift+Tab

Đi tới trang tiếp theo trong mục.

Ctrl+Page Down

Đi tới trang trước trong phần.

Ctrl+Page Up

Đi tới trang đầu tiên trong mục.

Alt+Home

Đi tới trang cuối cùng trong mục.

Alt+End

Đi đến trang đầu tiên trong tập hợp tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Up

Đi đến trang cuối cùng của bộ tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page Down

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Chọn tab trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Đặt tiêu điểm vào tab mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Di chuyển mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G, rồi Shift+F10, M

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh Dẫn hướng.

Ctrl+G, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay, rồi nhấn Enter

Đầu trang

Tìm kiếm trong ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến hộp Tìm kiếm để tìm kiếm tất cả các sổ tay.

Ctrl+E

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay thì xem trước kết quả tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay, đi đến kết quả đã chọn và bỏ tìm kiếm.

Phím Enter

Thay đổi phạm vi tìm kiếm.

Ctrl+E, phím Tab, Phím cách

Mở ngăn Kết quả Tìm kiếm.

ALT+O sau khi tìm kiếm

Tìm kiếm trong trang hiện tại.

Ctrl+F

Trong khi tìm kiếm trang hiện tại, di chuyển đến kết quả tiếp theo.

Phím Enter

F3

Trong khi tìm kiếm trang hiện tại, di chuyển đến kết quả trước.

Shift+F3

Bỏ qua tìm kiếm và trở về trang.

Esc

Đầu trang

Chia sẻ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Gửi trang đã chọn trong email.

Ctrl+Shift+E

Tạo nhiệm vụOutlook Hôm nay từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+1

Tạo nhiệm vụOutlook ngày mai từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+2

Tạo nhiệm vụOutlook Tuần Này từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+3

Tạo nhiệm vụ trong TuầnOutlook nhiệm vụ từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+4

Tạo nhiệm vụ KhôngOutlook ngày từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+5

Mở tác vụ đã Outlook chọn.

Ctrl+Shift+K

Đánh dấu nhiệm vụ đã Outlook là hoàn thành.

Ctrl+Shift+9

Xóa tác vụ Outlook đã chọn.

Ctrl+Shift+0

Đồng bộ hóa các thay đổi trong sổ tay dùng chung hiện tại.

Shift+F9

Đồng bộ hóa các thay đổi trong tất cả các sổ tay dùng chung.

F9

Đánh dấu trang hiện tại là Chưa đọc.

Ctrl+Q

Đầu Trang

Bảo vệ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khóa tất cả các phần được bảo vệ bằng mật khẩu.

Ctrl+Alt+L

Đầu Trang

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote


Lưu ý: 

Nếu bạn đã quen với phím tắt trên Windows tính của mình thì hầu hết các tổ hợp phím giống như vậy sẽ làm OneNote for Windows 10, quá trình này. Các lối tắt được liệt kê trong bài viết này áp dụng riêng cho OneNote for Windows 10 dụng.

Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.


Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong OneNote for Windows 10.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt tiêu điểm vào mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Mở menu ngữ cảnh.

Shift+F10

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh Dẫn hướng.

Bấm Ctrl+G, rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay khác, rồi nhấn Enter

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Tạo trang mới bên dưới tab trang hiện tại ở cùng một mức.

Ctrl+Alt+N

Tạo trang con mới bên dưới trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Shift+N

Bật hoặc tắt dạng xem toàn bộ trang.

F11

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Nhảy tới và chọn tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Mở hộp tìm kiếm để tìm kiếm trong tất cả các sổ tay hiện đang mở.

Ctrl+E

Đầu trang

Dẫn hướng OneNote for Windows 10 chỉ bằng bàn phím

Bảng bên dưới liệt kê các lối tắt bạn có thể sử dụng để dẫn hướng trong OneNote for Windows 10.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển giữa thanh tab, ngăn dẫn hướng và bảng tùy biến trang.

F6

Di chuyển đến dải băng từ tab.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển giữa các tab trên dải băng hoặc giữa các tùy chọn trên dải băng.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Thực hiện lệnh dải băng hiện được chọn.

Phím Enter

Di chuyển giữa các mục trên thanh menu chính.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Mở dải băng.

Alt

Mở tab dải băng Trang đầu.

Alt+H

Mở tab dải băng Chèn.

Alt+N

Mở tab dải băng Vẽ.

Alt+D

Mở tab dải băng Xem.

Alt+W

Đầu Trang

Nhập và chỉnh sửa ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn sang Bảng tạm.

Ctrl+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn sang Bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của Bảng tạm.

Ctrl+V

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Chèn dấu ngắt dòng mà không bắt đầu đoạn văn mới.

Shift+Enter

Mở menu ngữ cảnh cho đối tượng trong tiêu điểm.

Shift+F10

Phím menu

Thực hiện hành động được đề xuất trên Thanh Thông tin nếu thanh xuất hiện ở đầu trang.

Ctrl+Shift+W

Chèn tên tác giả và tem thời gian sửa đổi cuối cùng.

Ctrl+Shift+M

Đầu trang

Định dạng ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tô sáng văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+H

Ctrl+Alt+H

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Sao chép định dạng của văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+V

Mở siêu kết nối.

Enter, khi ở trên văn bản siêu kết nối

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng italics.

Ctrl+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang.

Ctrl+Gạch nối (-)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên.

Ctrl+Shift+Dấu bằng (=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới.

Ctrl+Dấu Bằng(=)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu chéo (/)

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 1 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+1

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 2 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+2

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 3 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+3

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 4 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+4

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 5 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+5

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 6 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+6

Xóa tất cả định dạng đã áp dụng cho văn bản đã chọn. (Áp dụng kiểu Chuẩn.)

Ctrl+Shift+N

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Phím Tab khi ở đầu dòng

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Shift+Tab khi ở đầu dòng

Căn phải đoạn văn đã chọn.

Ctrl+R

Căn trái đoạn văn đã chọn.

Ctrl+L

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu lớn hơn (>)

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu bé hơn (

Đầu Trang

Thêm mục vào trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép hình cắt từ màn hình vào Bảng tạm (yêu cầu phải có Windows 10 Creators Update).

Phím logo Windows+Shift+S

Chèn ngày hiện tại.

Alt+Shift+D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

Alt+Shift+F

Chèn thời gian hiện tại.

Alt+Shift+T

Chèn ngắt dòng.

Shift+Enter

Bắt đầu phương trình toán học hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Truyện hentai: bạn sẽ mất bao nhiêu tiền để dùng dịch vụ của hội siêu giàu?

  • Cách pha màu xanh nõn chuối

  • Những bãi biển "khỏa thân, tắm không mặc quần áo" độc lạ

  • Cách xăm hình bằng bút bi

  • x