Làm sao để có 6 múi

Bụng 6 múi là mục tiêu của đa số anh Khi ra phòng rèn luyện thể hình. Vậy tập để làm sao mau cđợi tất cả cơ vùng bụng 6 múi hiện thời ?? Hãy áp dụng bí quyết tập bụng này nhằm nhanh lẹ có cơ bụng 6 múi hoàn hảo và tuyệt vời nhất chỉ trong tầm 6 tuần nhưng thôi.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xoay hông trên bóng


23. Động tác đá chéo trên không – Scissor kick

Bài này cũng rất khó khăn đề nghị chúng ta quan liền kề kĩ cách tập sinh sống Video nhé