điểm chuẩn trường đại học bách khoa hà nội 2016

Mã đội ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phụ (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí sản xuất với cơ khí động lực); Kỹ thuật sản phẩm không; Kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật tư kyên loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ sản xuất máy; Công nghệ chuyên môn cơ điện tử; Công nghệ nghệ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật trang bị tính; Truyền thông với mạng vật dụng tính; Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lí lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển với tự động hóa hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển với tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-năng lượng điện tử; Công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinch học; Kỹ thuật sinch học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in với truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật phân tử nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị khiếp doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh KHKT và công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương thơm trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Cmùi hương trình tiên tiến ngành Khoa học tập và Kỹ thuật vật liệu

7.98

7.75

TT4

Chương thơm trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh

7.61

7

TT5

Cmùi hương trình tiên tiến Công nghệ thông tin Việt-Nhật; Cmùi hương trình tiên tiến Công nghệ biết tin ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống biết tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ biết tin – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị marketing - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị kinh doanh – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị marketing - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp Chuim ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) với điểm chuẩn:

a/ Đối với những đội ngành không có môn chính:

*

b/ Đối với những team ngành bao gồm môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em bao gồm điểm xét đúng bằng điểm chuẩn chỉnh thì yêu cầu có điểm môn Toán ăn điểm theo tiêu chuẩn prúc.