Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Đại Học Các Năm 2019, 2018, 2017

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Nội Thủ Đô 2021 đã làm được ra mắt đến các thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí phú trang bị nhất: Sử dụng lúc thí sinh gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Sử dụng khi thí sinc bao gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn và không vừa lòng Tiêu chí prúc đầu tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021 chính xác duy nhất ngay lập tức sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn bằng lòng Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp TP.. hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn uống phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập thiết bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính xách tay với truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 đôi mươi.8 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 6.8 cùng NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán =8.8 và NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ máy hai: Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí phụ trang bị hai: Ngữ văn uống = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinc lưu ý, để làm làm hồ sơ đúng mực thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, kân hận xét tuyển năm 2021 trên đây

Xem thêm: Các Hàm Excel Trong Kế Toán Kho Bạn Nên Nắm Rõ, Excel Quản Lý Nhập

Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông chồng để tđam mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPhường. hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất trên badaovuong.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Truyện hentai: bạn sẽ mất bao nhiêu tiền để dùng dịch vụ của hội siêu giàu?

 • Tạo tài khoản vương giả vinh diệu

 • Cách pha màu xanh nõn chuối

 • Bỏ ngày tháng khi in powerpoint 2010

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.