Cách tạo khung viền trong photoshop

Có rất nhiều cách để sản xuất khung mang đến hình ảnh - tạo nên bức ảnh bạn chụp trông xin xắn hơn - cũng có thể cần sử dụng những phần mềm viền size hình ảnh, với các mẫu mã form tất cả sẵn, thực hiện Photoshop tạo nên thành khung bằng Layer, cắt và dán........Nhớ lại hôm offline sản phẩm hình ảnh sinh sống Thiên mặt đường, có một chưng hỏi về chế tạo ra size đến ảnh sau khi chụp nỗ lực nào?........Thầy Lễ tất cả nói vắn tắt về tiến hành 1 size hình họa bằng Photosiêu thị, em nghe thoang thoáng, về download PS, làm thử xuyên suốt đêm........ấy núm mà lại nhìn cũng được